Identikits

De samenwerkingen die we ondersteunen zijn startend en in een prille fase van hun bestaan. Sommige onder hen hebben -om diverse redenen- nog discreet te zijn wat ze opzetten. Daarom kiezen we ervoor om geen namen te noemen in onderstaande identikits.

Identikit n°1

Initiators: Drie vrienden/professionals met complementaire talenten en ervaringen

Droom: Een multi-diverse organisatie uitbouwen die dans inzet om cross-silo contacten en wederzijds begrip in de wijk te bewerkstelligen

Geboorteplaats: Brussel

Uitdaging: Co-creëren met een grote, diverse groep van mensen die allerlei verschillende organisaties vertegenwoordigen

Onze bijdrage aan hun startende samenwerking:

  • Hen helpen om hun gedeelde droom helder(der) te krijgen; om deze meer concreet te maken
  • Het gesprek openen rond thema’s zoals: persoonlijke ambitie, engagement, Wat geeft mij energie? Wat is niet mijn ding? Hoe verhouden wij ons tot elkaar? Hoe kunnen we elkaar constructief feedback geven? …
  • Het ontwerpen en faciliteren van de (zoom)-meetings die ze houden met een groep van vijftien potentiële partners

Identikit n°2

Initiators: Vier geëngageerde burgers, partners in een net opgerichte, lokale energie-coöperatie

Droom: Een waterkracht-centrale bouwen op een rivier die door de stad loopt

Geboorteplaats: Vlaanderen

Uitdaging: Als kleine, startende organisatie samenwerken met verschillende, grote instituten en gespecialiseerde ondernemingen rond een complex en hoog-technologisch topic.

Onze bijdrage aan hun startende samenwerking:

  • Een open communicatie-cultuur installeren die elke betrokkene stimuleert om zijn/haar stem te laten horen
  • De wijsheid rond de tafel maximaal laten renderen om specifieke uitdagingen op de best mogelijk manier aan te pakken: bv Hoe top of mind worden bij institutionele spelers? Waar de noodzakelijke technische expertise vinden die nu ontbreekt? …
  • Samen voorbereiden en faciliteren van de (zoom)meetings die ze hebben met verschillende potentiële partners

Identikit n°3