It's complex

Let's embrace complexity!

Soorten ondersteuning

Toegang tot samenwerkingsexpertise | We matchen jullie met een duo van samenwerkingsexperten. Zij zullen jullie helpen om een authentieke, krachtige groepsdynamiek te bewerkstelligen en een cultuur van open communicatie en co-creatieve besluitvorming. Ze zijn ook graag sparring partner bij het stroomlijnen van de ondernemende energie.

Faciliteren | We bereiden samen meetings, bijeenkomsten en brainstorms voor. En faciliteren het verloop daarvan tijdens de uitvoering m.a.w. wij zitten de vergadering voor. Alle betrokkenen kunnen zich daardoor helemaal focussen op de inhoud die voor ligt. De experten van The Pond &The Waterfalls zijn neutraal, zij hebben als enige doel om maximaal synergie te creëren tussen alle aanwezigen. We werken zowel online als offline.

Het managen van complexiteit | Wij weten hoe constructief om te gaan met de intrinsieke complexiteit van een startende samenwerking: verborgen agenda’s, disbalans in verwachtingen en/of engagementen, dominante persoonlijkheden, te weinig of te veel diverse perspectieven en talenten, te lange discussies, te oppervlakkige conversaties, … The Pond & The Waterfalls neemt het inter-relationele gedeelte van jullie project op zich. Zodat ieder van jullie maximaal kan focussen op wat wil gecreëerd worden.Identikits

Voor wie?

Startende samenwerkingen | Individuen en organisaties die tot nog toe niet samenwerkten maar nu (intensief) in interactie gaan omdat ze gedeelde dromen en doelen hebben. Cruciaal is dat de betrokkenen bereid zijn om tijd en energie te investeren. En daar ook het mandaat toe hebben.

Focus op output | Er is een drive voor actie nodig, de intentie om te focussen op output en de bereidheid om wendbaar en fexibel te zijn (maw open te staan voor experimenten & leren).

Thematische prioriteiten | We richten ons niet op specifieke thema’s. Onze passie is het samenwerkingsproces an sich. Concrete voorbeelden: burgers die samen met tich andere partijen een hydro-elektrische waterpomp bouwen op een nabij gelegen rivier – dans als uitnodiging voor community-building in Brussel – duurzame herbestemming van het erfgoed van een stad in Wallonië.

België | Momenteel focussen we ons op samenwerkingen in België, Frankrijk en Nederland.

Pay-it-forward | We kiezen ervoor om niet transactioneel te werken – niet op basis van een financiële overeenkomst. Onze bijdrage is kosteloos en onze experten-facilitatoren ondersteunen jullie organisatie zoveel als nodig. Dit gezegd zijnde, suggereren we aan het einde van ons gezamenlijk traject een pay-it-forward: een gift of een gebaar dat het mogelijk maakt om de stroom van The Pond & the Waterfalls verder te zetten.

Selectie proces

Gezien we startende samenwerkingen ondersteunen, moeten we snel zijn en kort op de bal spelen. Wij zijn er verder ook van overtuigd dat intuïtie en energie even valabele selectiecriteria zijn als smart doelen en stappenplannen .

1 – Stuur ons een mail, een gedicht of een video | Een paar inspirerende zinnen is het enige wat we vragen. Uitgebreide bijlagen zijn niet welkom. Nederlands, Frans of Engels.

2 - Go / No go | We doen een aantal verkennende gesprekken en maken een hands-on analyse. Vervolgens neemt onze community gezamenlijk een beslissing op basis van hun kennis, ervaring en intuïtie.

3 - Timing | Het totale selectie-proces duurt maximaal een maand.

Altijd ter beschikking. Aarzel niet om ons te contacteren.

Contacteer ons