Over onze naam

en de mensen daarachter

Onze naam

The Pond & The Waterfalls verwijst naar het natuurlijke samenspel tussen de poel en de watervallen die haar voeden én die van daaruit ook weer verder stromen. Het beeld staat voor de moed om jezelf in een collectief te smijten, het vertrouwen in de transformerende kracht van een levend collectief, de overtuiging dat veel van het werk onder de oppervlakte gebeurt, de voedende wisselwerking tussen rust en bruisende beweging, het verrijkt overstromen in nieuwe watervallen. En natuurlijk – de waterlelie als onmiskenbare expressie van de ontstane synergie.

Onze Raad van Bestuur

The Pond & The Waterfalls is een vzw met een Raad van Bestuur aan het hoofd. Onze bestuurders nemen het uitzetten, goedkeuren en opvolgen van de organisatie-strategie ter harte.

We vinden het belangrijk om te ondernemen vanuit een polyfonische cultuur. En zijn dan ook fier en heel dankbaar om gegidst te worden door een Raad van Bestuur die verschillende persoonlijkheden en dito perspectieven glansrijk weet te combineren.

Marion Pelletier (Voorzitster), Anne Henricot, Sophie Goblet, Elke Kristoffersen en Jonas De Cooman (klik op de naam om hun LinkedIn profiel te zien).

Ons Team

The Pond & The Waterfalls wordt geleid door Kurt PelemanTamara Lenaerts & Katrien Desrumaux, wiens professionele paden hen overtuigd hebben van de kracht én de noodzaak van polyfonische samenwerking. Zij brengen filantropie-expertise binnen, managementervaring, know-how m.b.t. sociaal ondernemerschap en de vaardigheden om met groepsdynamica aan de slag te gaan.

Daarnaast is Kurt een loyaal en gepassioneerd supporter van Royal Antwerp FC - den Antwerp –, houdt Tamara van volle maan-rituelen met een bende uitbundige vrouwen en is Katrien altijd op zoek naar unieke spullen op de tweedehandsmarkt.

Onze Samenwerkingsexperten / Facilitators

Wij kunnen beroep doen op een pool van samenwerkings-experten. Senior professionals met uitgebreide ervaring in het werken met multi-stakeholder-groepen en polyfone teams (cfr #SDG17) Zij zijn quasi allemaal zelf ondernemers. Ze houden van de creatieve chaos van startende initiatieven, ze staan open voor nieuwe en onvoorspelbare ervaringen en willen bijdragen aan een betere wereld is deel van hun DNA.

Wij stellen met veel enthousiasme onze huidige experten voor: Chantal Claus , Ann Noppen, Lien Penninckx, Carine Chisu, Saskia Szepansky, Cathelyne Van Overstraeten, Leen Publie, William Strobbe (klik op hun naam voor hun LinkedIn profiel).

Wil je ook graag deel uitmaken van ons team van facilitators? Klik hier voor meer informatie.

Onze partners

The Pond & The Waterfalls staat open voor allerlei samenwerkingsverbanden:

  • Financiële ondersteuning
  • Doorverwijzingen naar startende samenwerkingen en naar senior facilitatoren / samenwerkings-experts
  • Informatica wizards die ons willen helpen
  • Consultants/organisaties werkzaam in het domein van maatschappelijke verandering en (sociaal) ondernemerschap

Wij zouden niet kunnen doen wat we doen, zonder de warme, gulle steun van onze huidige partners:

Aan diegenen die ervoor kiezen om anoniem te blijven: dank jullie wel voor jullie moed om ‘first follower’ te zijn, dank voor de financiële giften en voor de boeiende uitwisseling van ervaringen en know-how.

@Citizenne: dank om één van jullie ervaren experten met ons te laten samenwerken!

@De Heerlijckyt: dank om jullie inspirerende plek voor ons open te stellen én jullie (slag)krachtige netwerk.

@HRD Academy: dank, Jo, voor de financiële ondersteuning én voor het openstellen van je netwerk van zeer gedreven en getalenteerde professionals.

@Fanny Matheusen: dank om jouw master-studenten in Deep Democracy de kans te geven om samen met onze experten aan de slag te gaan. En dank om het Hummus huis in Mechelen voor ons open te stellen.

@Astrid Leyssens, Head of Sustainable progress at VP Capital: bedankt voor jouw aanmoediging en steun!

Ook interesse om een partnership te verkennen? Neem gerust contact met ons op!

Interesse in een partnerschap verkennen?

Contacteer ons